ضدیخ

راهنمای خرید قطعه

ضدیخ و زمان تعویض آن

جواد همت پور
0 دیدگاه

ضدیخ چیست؟ قبل از پاسخ به این سؤال، ابتدا باید بدانیم که سیستم خنک‌کننده موتور خودرو چیست و ضد یخ چه نقشی در آن دارد. موتور اتومبیل با سوزاندن سوخت (بنزین یا گازوییل) انرژی زیادی تولید می‌کند. بخشی از این انرژی (حدود یک‌سوم) صرف حرکت‌کردن خودرو می‌شود. دوسوم باقیمانده این انرژی تولیدشده به گرما تبدیل […]

ادامه مطلب