دانستنی روز

دانستنی روز

زمان تعویض مصرفی های خودرو

جواد همت پور
0 دیدگاه

لوازم مصرفی و استهلاکی خودرو چه هستند و کی باید تعویض شوند ؟ خودرو از قطعات بیشماری تشکیل شده است . برخی از این قطعات در طول زمان و با کارکرد خودرو دچار تغییر می شوند و نیاز به تعویض دارند. در صورتیکه این قطعات به موقع تعویض نشوند ، خودرو دچار ایرادات مختلف و […]

ادامه مطلب